Resultatet af havevandring

Torsdag den 11. juni foretog bestyrelsen en “havevandring”, hvor vi tjekkede numrene på samtlige vandmålere i de af haveforeningen etablerede og ejede vandbrønde.
Hér konstaterede vi, at et par huse fejlagtigt og i strid med de angivne retningslinjer, havde foretaget vandtilslutningen til deres hus ved indboring i siden af vandbrønden og ikke som angivet via tilslutning fra bunden af brønden og altså i en dybde af 120 cm., den absolut frostsikre dybde hele haveforeningens vandsystem befinder sig i.

De pågældende haver har fået besked om at reetablere og udføre tilslutningen efter retningslinjerne via bunden af brønden, hvor også vandtilgangen udefra kommer ind.

Dette blot til orientering.

Hilsen bestyrelsen