GODT NYTÅR 2020/21

Vi i bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer, familier og venner et godt Nytår, hvor vi forhåbentlig kan få os vristet fri af coronaens tunge slagskygge.

Året 2020 indskriver sig nok ikke i Sommervirkes erindringsbøger som noget, man tænker på med glæde. Coronaen fyldte alt for meget og medførte store forandringer for alle i form af nedlukninger, fyringer, restriktioner, forsamlingsforbud og m.m.

Årets generalforsamling blev i flere omgange rykket og til sidst aflyst, hvilket giver os visse udfordringer til planlægningen af 2021 generalforsamlingen, som under alle omstændigheder gennemføres lørdag den 17. april, men det skal vi nu nok finde en løsning på. Tak til alle i bestyrelsen, som trods den lettere kaotiske situation alle valgte at fortsætte bestyrelsesarbejdet til næste generalforsamling.

Vi fik gennemført de planlagte aktiviteter. Alle haver er nu forsynet med tilslutninger til dræn, kloak og vand. Den automatiske aflæsning af alle havers vandforbrug er nu klar. Fælleshuset er renoveret indvendigt og har fået nyt tag. Og legepladsen er stort set færdig, kun sandkassen mangler.

Tak for Jeres positive holdning gennem hele sæsonen på trods af de følgevirkninger, coronaen var skyld i.

Lidt om året 2021. Som tidligere meldt ud, betaler de enkelte haver for deres eget forbrug af vand. Starttidspunktet er kl. 00:00 den 1. januar 2021 og det tal måleren da står på, er starttallet. De enkelte havers forbrug registreres i måleenheden opsat i foreningens kontor. Der sendes opkrævninger til alle medlemmer til betaling via PBS i månederne maj, august, november og februar, så sørg for, at der er penge nok på kontoen at trække af. I kan selv holde øje med jeres forbrug ved at aflæse måleren i vandbrønden. Og til orientering koster hver forbrugt m3 ca. kr. 47,00.

Vi glæder os meget til den kommende sæson og er klar til at håndtere udfordringer.

På bestyrelsens vegne