Resultatet af havevandring

Torsdag den 11. juni foretog bestyrelsen en “havevandring”, hvor vi tjekkede numrene på samtlige vandmålere i de af haveforeningen etablerede og ejede vandbrønde.
Hér konstaterede vi, at et par huse fejlagtigt og i strid med de angivne retningslinjer, havde foretaget vandtilslutningen til deres hus ved indboring i siden af vandbrønden og ikke som angivet via tilslutning fra bunden af brønden og altså i en dybde af 120 cm., den absolut frostsikre dybde hele haveforeningens vandsystem befinder sig i.

De pågældende haver har fået besked om at reetablere og udføre tilslutningen efter retningslinjerne via bunden af brønden, hvor også vandtilgangen udefra kommer ind.

Dette blot til orientering.

Hilsen bestyrelsen

Formanden indskærper følgende:

Indskærpelse vedrørende betaling af haveleje via PBS

Alt for mange er bagud med betaling af haveleje efter bankskiftet sidste år og NETS besked i den anledning om reetablering af betalingsordningen via deres system.

Bestyrelsen arbejder frivilligt året rundt på at varetage foreningens interesser og vi er stort set altid til rådighed for medlemmerne, når de stiller spørgsmål eller har brug for hjælp.

Derfor undrer det undertegnede, at alle stadig ikke er kommet på plads med denne lille detalje, at få betalt havelejen rettidigt den 1ste i hver måned og at sikre sig, at betalingen sker automatisk via tilmelding til PBS.

Vis respekt for bestyrelsens arbejdsindsats og få styr på betaling af havelejen via PBS.

Få betalt det I er bagud, bliv tilmeldt PBS – bestyrelsens tålmodighed er opbrugt.

Indskærpelse vedrørende foreningens nyanlagte vand- og kloakbrønde i de enkelte haver

Medlemmerne må under ingen omstændigheder foretage tilslutninger ind i selve brøndene, som er foreningens ejendom.

Når foreningens samlede anlæg er trykprøvet og afleveret til og godkendt af projektlederen, bestyrelsen og Tårnby Kommune, udsender bestyrelsen retningslinjer for tilslutning og giver grønt lys til at gå i gang.

På bestyrelsens vegne

Ove Møller Larsen

Formand