Asfaltarbejder pĂĄ vej

Fredag den 21. april og den følgende mandag udførte Harms diverse bump, opretninger og udbedringer af asfalt.

Senere, i uge 20 (så Store Bededag er fredet), vil Harms udføre den endelige asfaltbelægning. Præcise datoer følger.

Harms tager forbehold for, at vejret er til det (det skal være tørvejr).

UndgĂĄ under arbejderne al parkering pĂĄ eller ved de asfalterede omrĂĄder.

Vær opmærksom på, at det i uge 20 ikke vil være muligt at køre ind eller ud af Sommervirke i bil.

Asfaltarbejderne angĂĄr kun de steder, der allerede er asfalteret. Resten af vejene forbliver som de er.

Bedste hilsner Nicki / Thomas (webmaster)