Pligtarbejde

Pligtarbejde/Foreningsarbejde er fastlagt til følgende søndag kl. 09:00 til 12:00.

17. maj, 21. juni, 16. august og 20. september 2020.

Der er morgenkaffe og brød mellem 08:30 -08:55 på kontoret.

Husk: Mødepligt 3 ud af 4 gange!

Afkrydsning foregår mellem 08:50 og 09:00. Det er jeres eget ansvar at blive afkrydset, inden kl. 09:00.

Faste hold skal også sørge for afkrydsning, når de udfører deres opgaver, da evt.  gebyr for udeblivelse bliver opkrævet med kr. 500,00 og bliver ikke refunderet.

Overhold venligst mødetid, ellers bliver i ikke krydset af.