Historie

Historiske pluk fra H/F Sommervirkes første 10 år

1987

Ca. 100 medlemmer fra HF Sommerbo og Virkebo på Oliefabriksvej vælger nye haver i HF Sommervirke på Viberupstræde. Lejekontrakterne indgås med Kolonihaveforbundet 26.8.. Lejeaftalen påbegyndes d. 1.10.87. De første huse flyttes over fra oktober, men arbejdet forsinkes af mudder og pløre på det nye areal. Gladys og Annie fungerer som kontaktpersoner.

1988

Entreprenøren laver afleveringsforretning, og 29.11. afholdes den stiftende generalforsamling. Bent, have 161, vælges til formand, Thorkild, have 165, til kasserer. Hækkene plantes.

1989

Mange hækplanter dør og 3000 nye planter fordeles til haverne. I april udkommer første nummer af Komposten. Pigegarden tropper op til åningsfest arrangeret af festudvalget. Debat om anvendelse af fællesarealer starter for alvor. I august oplever haveforeningen omfattende oversvømmelser efter 36 timers uafbrudt regnskyl. Der afholdes krisemøder med kommunen. Det er også året, hvor debatten om kørsel og parkering på stierne for alvor starter.

1990

Formand og kasserer afgår under dramatikpå generalforsamling. Emil have 74 vælges til ny formand, Lars have 5 til kasserer. Anlæg af legeplads påbegyndes.

1991

Et læserbrev i Komposten om børnenes sikkerhed i forbindelse med kørsel på stierne får debatten til at blusse op igen. Der nedsættes trafikudvalg. En beslutning om regulering af trafikken medfører krav om ekstraordinær generalforsamling. Rygter ville vide, at bestyrelsen havde brugt mange penge på vejskilte, men de viste sig ikke at holde. Bestyrelsen får alligevel mistillidsvotum, ny bestyrelse kan først sammensættes efter flere møder. Jytte, have 1, er formand i 14 dage, herefter overtager Marianne have 30 med Niels have 35 som kasserer. Det er også året, hvor foreningshus-udvalget kommer igang.

1992

Året indledes med tilbud fra Teknisk Skole om opførelse af fælleshus. Arbejdet går dog først igang i eftersommeren. Nye problemer med oversvømmelser fører til nye ekstraordinære generalforsamlinger.

Efter vandet kom 8 ugers tørke.

1993

Fælleshuset færdiggøres og danner rammen om den første generalforsamling og sommerfest (grisefesten). Men glæden over huset overskygges i en tid af nye debatter om kørsel og P-pladser startet af et brev til kommunen m.fl., som senere viste sig at være et falsum. 4 generalforsamlinger blev det til det år. På en af dem blev parkering givet frit (i strid med lokalplan og vedægter). Så trådte bestyrelsen tilbage. På den næste blev beslutningen trukket tilbage. Så trådte bestyrelsen til igen. Kegleklubben holder stiftende generalforsamling dette år.

1994

Kommunen renser i vinterens løb grøften ved Engvej og fjerner enkelte overgange. Det bliver igen et vådt år. Niels trækker sig som kasserer, Preben have 127 bliver valgt.

1995

Et år med kun een generalforsamling, der forløber stille og roligt. Bestyrelsen mener, at nu er foreningen efterhånden så gammel, at misligholdelse af haver må påtales. I eftersommeren opstår der ballade med trusler om vold mod medlemmer. Et medlemsmøde om sagen viser igen splittelser.

1996

Marianne have 30 (og med hende flere bestyrelsesmedlemmer) takker af som formand efter 5 år på posten. Maibritt have 147 træder til, men ingen melder sig som kasserer. Ny generalforsamling må til, så er Jack have 107 kasserer og som noget nyt med revisor-bistand. En stor gruppe af foreningens medlemmer sørger for en række forbedringer i fælleshuset.

1997

På en iøvrigt stilfærdig generalforsamling viser det sig, at posterne i fælleshusets administrationsgruppe ikke kan besættes. Fælleshuset lukker midlertidigt, men genåbnes ca. 1 måned senere af nye friske folk. Revisor anbefaler at anvende nyt princip til beregning af haveværdi.