Generalforsamling 2022

Referat af generalforsamlingen

Sommervirkes ordinære generalforsamling 2022 blev holdt lørdag den 2. april kl 10.

Indkaldelse udsendt 25. marts 2022

Beretning udsendt 25. marts 2022

Ă…rsrapport (regnskab) for 2021 udsendt 25. marts 2022

Gebyrliste udsendt 25. marts 2022

Forslag til budget udsendt 25. marts 2022

Forslag til generalforsamlingen udsendt 25. marts 2022

Indkaldelse med dagsorden udsendes senest en måned før generalforsamlingens afholdelse. Se indkaldelse udsendt 27. februar her.

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest ved udgangen af februar 2022.