Generalforsamling 2024

Den ordinære generalforsamling blev afholdt lørdag den 6. april kl. 10:00 i Fælleshuset.

Referat af generalforsamlingen

Følgende dokumenter blev udsendt pr. mail den 24. marts 2024 (og – til medlemmer, der ønsker at modtage korrespondance pr. post – lagt i de respektive postkasser den 29. marts 2024):

Bestyrelsens beretning for 2023

Årsregnskab for 2023. Det består udover selve årsrapporten (med masser af tal) af et revisionsprotokollat (med enkelte tal og ellers formalia) samt en regnskabserklæring (som kun er formalia).

Gebyrliste 2024

Driftsbudget 2024, herunder haveleje og ydelse pĂĄ lĂĄn

Indkomne forslag (som der er to af)

Indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden skal udsendes skriftligt mindst en måned før generalforsamlingens afholdelse. Dette skete pr. mail til de fleste og pr. post (som kan være op til en uge om at nå frem) til 9 medlemmer den 25. februar 2024. Du kan se indkaldelsen med dagsorden her.